Vítejte na stránkách geojk.cz.

Naše firma poskytuje kompletní geodetické práce, a to jak v oblasti katastru nemovitostí, tak i pro stavebnictví a jiné obory. Na trhu působíme od roku 2009. Našimi zákazníky jsou soukromé osoby, firmy i společnosti, projekční a stavební firmy, realitní kanceláře a developerské firmy, úřady obcí a měst, státní úřady a organizace. Pro kvalitní zpracování našich služeb disponujeme moderní technikou. Pro měření v terénu používáme totální stanici Geodimeter Trimble a GPS techniku South. Pro zpracování geodetický software Geus. Nad rámec geodetických služeb jsme schopni zajistit i následný právní servis ( smlouvy, znalecké posudky, pasportizaci staveb, ... ). Působíme především na území Jihočeského kraje, ale mnoho prací jsme prováděli i mimo náš region. Naším cílem je spokojenost zákazníka s odevzdanou prací nejen z hlediska její odbornosti a kvality, ale i z hlediska termínu a ceny. Proto jsme schopni se přizpůsobit požadavkům zákazníků tak, abychom mohli v maximální míře splnit jejich zadání a potřeby.

Na úspěšnou spolupráci se těší Daniel Kudláček a firma GeoJK.

( )

Naše Služby

GEOMETRICKÉ PLÁNY (GP)

 • GP na vyznačení budovy pro zápis do Katastru nemovitostí (rodinný dům)
 • GP na vyznačení budovy pro zápis do Katastru nemovitostí (drobná stavba – garáž, hospodářská budova apod.)
 • GP na vyznačení změny obvodu budovy (přístavby) pro zápis do Katastru nemovitostí
 • GP na rozdělení pozemku
 • GP na změnu hranice pozemku
 • GP na vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • GP na opravu geometrického a polohového určení hranic nemovitosti
 • GP na průběh vytyčené nebo zpřesněné hranice pozemků

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU

 • vytyčení vlastnické hranice
 • kontrolní zaměření hranic pozemku

VYTYČENÍ STAVBY

 • vytyčení stavby budovy dle projektové dokumentace (včetně konstrukce stavebních laviček)
 • vytyčení jiných staveb dle projektové dokumentace

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

zaměření polohopisu a výškopisu pozemku pro další projektovou činnost

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

 • zaměření inženýrských sítí
 • zaměření staveb nepodléhajících zápisu do Katastru nemovitostí

SEZNAMTE SE S NAŠIMI ZÁKAZNÍKY