Naše služby

Geodetické práce
Přehled geodetických prací, které mimo jiné nabízíme:

Geometrické plány:
Geometrický plán budovy
Geometrický plán obvodu oddělení pozemku
Vytyčení vlastnické hranice
Vyznačení věcného břemene
Stabilizace bodu

Účelové mapy velkého měřítka:
Extravilán
Intravilán

Vytyčovací práce:
Vytyčení stavby
Vytyčení inženýrských sítí

Zaměření skutečného provedení stavby:
Zaměření budovy
Zaměření inženýrských sítí

V případě zájmu Vám vypracujeme cenovou nabídku. Prosím kontaktujte nás.